FUNDUSZ GRANTOWY FIR

PARTNER GŁÓWNY FUNDUSZU - GRUPA LOTOS

LOTOS aktualne logo 530x143

 

Grupa Lotos to przedsiębiorstwo stanowiące jednostkę dominującą dla grupy kapitałowej skupiającej kilkanaście spółek produkcyjnych, handlowych oraz usługowych, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych (paliw, olejów, asfaltów, smarów, parafin itp.). Najważniejszą jej częścią jest rafineria ropy naftowej zlokalizowana w Gdańsku-Rudnikach, nad Martwą Wisłą. jest to największe przedsiębiorstwo na Pomorzu i druga pod względem przerobu rafineria w Polsce. W 2012 r. spółka zajęła drugie miejsca w rankingach: dziennika „Rzeczpospolita” i tygodnika „Polityka”, a także szóste miejsce w rankingu Coface wśród 500. największych firm Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa Lotos jest też Mecenasem wielu wydarzeń - zarówno sportowych jak i kulturalnych. Od pierwszej edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju Grupa Lotos jest jego Partnerem głównym.


pozyczki online