O NAS

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU – KOORDYNATOR PROJEKTU

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP „Foundation” to organizacja, która powstała z inicjatywy dynamicznych ludzi dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. Jesteśmy ludźmi aktywnymi, praktykami doświadczonymi w biznesie, a jednocześnie od zawsze zaangażowanymi w rozwój III sektora.

Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, sektora samorządowego oraz sektora organizacji pozarządowych. Fundacja realizuje swoją misję i cele poprzez aktywność działalność w następujących obszarach: Kultura, Edukacja, Społeczeństwo, Rozwój Gospodarczy.

Forum Inicjowania Rozwoju jest naszym projektem kluczowym, platformą łączącą wszystkie powyższe obszary.

up foundation 2012 12 12 40 300x199 FIR 52 300x199

FIR 59 300x199 IMG 7838 43 300x199

 


pozyczki online