top of page
BC_5.jpg

“Bohaterki codzienności – kobiety w trzecim sektorze”,

to program wielowymiarowego docenienia i wsparcia kobiet z Pomorza. Działania kierowane są do liderek, aktywistek, społeczniczek z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich. 

Celem projektu jest uznanie kobiet w ich codziennej pracy i takie wsparcie, by mogły skuteczniej współpracować i oddziaływać na swoje organizacje, społeczność lokalną i otoczenie m.in. sołectwa, gminy, powiaty, instytucje samorządowe/kultury.

Projekt realizowany jest etapami:

 1. Badanie jakościowe, ukazujące sytuację oraz potrzeby kobiet trzeciego sektora działających w mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich Województwa Pomorskiego. Wyniki opublikowane zostaną w raporcie, który także będzie fundamentem do dalszych działań kierunkowych. 

 2. Zapewnienie kobietom trzeciego sektora kompleksowego wsparcia (warsztaty mocy, wsparcie psychologiczne / superwizje / coaching, poradnictwo). 

 3. Wsparcie organizacji pozarządowych narzędziami i strategią. 

 4. Wzmocnienie wizerunku kobiet sektora w społeczeństwie poprzez realizowaną kampanię społeczną Bohaterki Codzienności, w której promowana będzie ich postawa. Częścią kampanii społecznej będzie Wędrowna Wystawa Bohaterki Codzienności (w 10 lokalizacjach, która dotrze do mieszkanek i mieszkańców tych miejscowości). 

 5. Wydanie plannera „Kompendium Liderki”, narzędzia, które będzie towarzyszyć w dalszym rozwoju kobiet działających w trzecim sektorze. 

 

Korzyści, jakie niesie za sobą realizacja projektu:

 • Docenienie codziennej pracy kobiet z Pomorza.

 • Bezpośrednie wsparcie dla liderek, społeczniczek, aktywistek.  

 • Podniesienie motywacji do pracy, zmniejszenie poziomu stresu i poczucia wypalenia zawodowego.

 • Wzrost kompetencji zarządczych wśród kobiet działających i pracujących w swoich społecznościach lokalnych. 

 • Wzmocnienie wewnętrzne zespołów w zakresie komunikacji, współpracy zarządzania, finansowania działań, pracy na zasobach własnych.

 • Zwrócenie uwagi opinii publicznej na niedocenianą rolę pracy w trzecim sektorze.

 

 

Koordynatorem projektu jest Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation, a partnerem Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca.

 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z koordynatorką projektu: Natalia Siuda-Piotrowska, natalia.siuda@upfoundation.pl, tel: 664-899-125. 

 

strona projektu: www.bohaterkicodziennosci.org.pl

facebook: https://www.facebook.com/Bohaterki-Codzienno%C5%9Bci-109432031785785

bottom of page