top of page
baner_fabrykainnowacji_wydarzenie.png

Aktualności:  MAMY TO! WYNIKI OCENY METRYTORYCZNEJ I EDYCJI FUNDUSZU GRANTOWEGO FABRYKA LOKALNYCH INNOWACJI!

29 kwietnia 2021 Komisja Konkursowa dokonała oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach I edycji Funduszu Grantowego Farm Frites Poland S.A. „Fabryka Lokalnych Innowacji”.
 
Ocenie podlegało 15 projektów, które przeszły pozytywnie przeszły ocenę formalną. Wybór dokonany został na podstawie Regulaminu Konkursu, zgodnie z przyjętymi kryteriami merytorycznymi.
Komisja Konkursowa podjęła decyzję o wyborze niżej wymienionych inicjatyw do otrzymania grantu. Są to projekty, które otrzymały największą ilosć punktów oraz w w najwyższym stopniu wpisały się w założenia Konkursu Grantowego.
 
Łącznie zostało wybranych 7 inicjatyw na sumę 25 tysięcy złotych.
Gratulujemy :)


 

Inicjatywy wybrane do otrzymania grantu:

zwycieskie inicjatywy.png
Pełna infomacja o wynikach (załącznik  w pdf.)

Aktualności:  WYNIKI OCENY FORMALNEJ

12 kwietnia 2021 zakończył się nabór do pierwszej edycji Funduszu Grantowego Farm Frites Poland S.A.-Fabryki Lokalnych Innowacji.
 
W ramach naboru wpłynęło do nas 17 pomysłów od organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedszkoli, szkół i instytucji kultury
z Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie Konkursem i wszystkie złożone projekty.
W dniach o 13 do 15 kwietnia Sponsor wspólnie z Operatorem Konkursu dokonali weryfikacji formalnej złożonych projektów.
Do etapu oceny merytorycznej zapraszamy 15 projektów. Poniżej prezentujemy listę projektów, które zakwalifikowały się oceny merytorycznej.  

Jednocześnie informujemy i przypominamy, że od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie. Karty oceny formalnej możemy udostępnić zainteresowanym osobom. (prosimy wówczas o maila: na koordynator@upfoundation.pl)
 
Wyniki oceny merytorycznej zostaną opublikowane na stronie konkursu (https://www.forumrozwoju.org.pl/fabryka-lokalnych-innowacji) zgodnie z Harmonogramem Konkursu zwartym w Regulaminie, najpóźniej do dnia 5 maja 2021 roku.
PROJEKTY ZAAKCEPTOWANE DO OCENY MERYTORYCZNEJ: (PDF DO POBRANIA)

FARM FRITES POLAND S.A. ZAPRASZA
DO FABRYKI LOKALNYCH INNOWACJI

Startuje pierwszy Konkurs Grantowy - Fabryka Lokalnych Innowacji, którego Sponsorem jest firma Farm Frites Poland S.A,a Operatorem Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION.
 
Poszukujemy organizacji pozarządowych, szkół, przedszkoli, muzeów, grup nieformalnych z Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej, które mają innowacyjne pomysły na zmianę w swoim otoczeniu. 
 
Szczególnie szukamy pomysłów, na rzecz:
  • poprawy życia mieszkańców, 
  • ochrony środowiska naturalnego,
  • edukacji,
  • budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Zapoznaj się z Regulaminem i zgłoś swój pomysł poprzez formularz online!
Czekamy na zgłoszenia do: 12 kwietnia 2021 roku do godziny 17:00
Masz pytania, wątpliwości? Napisz do nas: koordynator@upfoundation.pl
Dokumentacja Konkursowa:
1. LINK DO FORMULARZA ONLINE: https://forms.gle/8G78V68DUH7Z4Lz59
 
2. REGULAMIN KONKURSU, aktualizacja z dn. 25.03.21 wersja pdf:
 
 
3. REGULAMIN KONKURSU, aktualizacja z dn. 25.03.21 WERSJA doc.
4. FORMULARZ WNIOSKU (WZÓR) format doc.
(Uwaga przy wypełnieniu formularza online nie ma możliwości zapisu wersji roboczej, zaczącamy do uzupełnienia formularza w wordzie i przeniesienia treści do formularza online).
bottom of page