forum_inicjowania_rozwoju-01.png
fir#10-glowna-1920x1080-01.jpg

10. Forum Inicjowania Rozwoju już za nami!

4 najlepsze, pomorskie partnerstwa między biznesem, organizacjami społecznymi i samorządem wybrane!

 

24 listopada 2021 roku odbyła się coroczna, największa na Pomorzu międzysektorowa konferencja Forum Inicjowania Rozwoju (FIR) organizowana przez Fundację Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION (FIR UPF). Jubileuszową edycję zrealizowano pod  hasłem „Klimat do zmiany. Planeta. Partnerstwo. Przywództwo”. Poruszono najważniejsze zagadnienia w zakresie wyzwań społecznych i ekologicznych. Biznes, samorząd
i organizacje pozarządowe – wspólnie szukali odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy. Był to również czas podsumowań, podziękowań oraz finałowej gali siódmej edycji Konkursu Grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju (FG FIR), podczas której rozdano granty o wartości 100 000 zł. Środki finansowe przekazano czterem innowacyjnym partnerstwom międzysektorowym z Pomorza.

 

24 listopada 2021 odbyła się największa na Pomorzu, jubileuszowa konferencja Forum Inicjowania Rozwoju, której zagadnienia łączą działania pomorskiego biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych związanych z Agendą 2030 ONZ  na rzecz zrównoważonego rozwoju. Do tej pory Forum przyciągnęło już ponad 2000 osób.

 

Jubileuszową konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Pomorskiego – Leszek Bonna. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego
i Równego Traktowania – Monika Chabior, wielokrotnie nagradzana dziennikarka i reżyserka filmów dokumentalnych o tematyce zmian klimatycznych – Ewa Ewart, badacz megatrendów – Marcin Popkiewicz, projektantka produktu i przestrzeni, analogowa astronautka i dwukrotna komandorka symulacji misji kosmicznych w Mobilnej Stacji Badawczej Lunares - dr Joanna Jurga, psycholog, kulturoznawca, uhonorowany w 2018 roku tytułem “Nauczyciel Roku” – Przemysław Staroń oraz  przedstawicielka młodego pokolenia z Trójmiejskiego Strajku Klimatycznego – Alina Zmuda - Trzebiatowska. Goście dyskutowali
o wyzwaniach współczesnych mediów, trudnościach młodych ludzi, którzy chcą aktywnie włączać się
w budowanie świadomości klimatycznej, roli edukacji, nauki i biznesu oraz o tematach środowiskowych, które dalej są pomijane i lekceważone. Dyskusje moderowali Jowita Twardowska, Ewa Sowińska i Szymon Bujalski.

 

Nie zabrakło podsumowań i podziękowań dla osób i organizacji, którzy od lat tworzą Forum Inicjowania Rozwoju. „To dzięki naszym partnerom możemy zmieniać, tworzyć i inspirować siebie nawzajem do zmiany. Cieszymy się, że od lat wspierają nas takie firmy i instytucje jak Polpharma SA i LPP SA - partnerzy strategiczni Fundacji, a także Farm Frites Poland SA, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk, Scalac. W tym roku do grona dołączyła również Grupa ERGO HESTIA SA, a do partnerów wspierających konferencję przyłączyli się Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Lubiana i Amber Expo. To duża radość, że stale poszerza się grono organizacji ściśle współpracujących na rzecz odpowiedzialnego przywództwa i planety. Razem możemy więcej” – mówi Monika Hinc – prezeska FIR UPF.

 

“Forum Inicjowania Rozwoju to jedyne miejsce, gdzie trzy, na co dzień odrębne światy, mogą dyskutować nad kluczową sprawą - zmianami społecznymi, związanymi z różnorodnością, otwartą edukacją, integracją, a także zmianami klimatycznymi ” - mówi Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska - “Kryzys klimatyczny nie jest zjawiskiem odosobnionym. Jest spowodowany tym samym, co napędza inne kryzysy i nierówności na świecie. To mechanizm naczyń połączonych, stąd tak istotna jest nasza integracja w działaniu”.

 

Podczas tegorocznego forum zostały rozdane granty FG FIR. 100 000 złotych oraz kompleksowe wsparcie merytoryczne przekazano czterem inicjatywom międzysektorowym. “Nagrodzone inicjatywy to odpowiedź na potrzeby lokalnych społeczności Pomorza. To dla nas ważne, by wspierać takie projekty, bo ludzie je tworzący najlepiej znają wyzwania swojego najbliższego otoczenia i poprzez wsparcie pozyskane z Funduszu Inicjowania Rozwoju mają możliwość realizacji ciekawych i potrzebnych koncepcji” - powiedziała Jowita Twardowska, dyrektor marketingu i sprzedaży MTG SA - Partnera Wspierającego 10FIR.

 

Granty w wysokości 25 000zł otrzymały innowacyjne partnerstwa międzysektorowe, tj. :

 

 • “Siejemy Ferment”, którego liderem jest Fundacja Twoja Rola (https://www.facebook.com/fundacja.twojarola/). Nagrodę wręczyła Patrycja Zbytniewska - koordynator ds. projektów społecznych LPP SA - Partnera Strategicznego FG FIR.

 • “Ogród Miejski w Tczewie”, którego liderem jest Fundacja To i Co - Tczewscy Kurierzy Rowerowi (https://www.facebook.com/tczewscykurierzy/). Nagrodę wręczyła Dominika Kotuła - kierownik ds. sponsoringu korporacyjnego i lokalnych projektów PR firmy POLPHARMA SA - Partnera Strategicznego FG FIR oraz Natalia Siuda Piotrowska - koordynatorka w UP Foundation.

 • “Pensjonat Wrażliwy”, którego liderem jest Fundacja Świat Wrażliwy (http://www.swiatwrazliwy.pl/). Nagrodę wręczyli: Katarzyna Majchrzak - szefowa działu komunikacji i zaangażowania społecznego Farm Frites Poland SA - Partnera Funduszu oraz Damian Mucha - wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.

 • “Remont placówki stacjonarnej”, którego liderem jest Fundacja Piotra Augustyniaka "Pępek Świata" (https://fundacjapepekswiata.pl/). Nagrodę wręczyły: Katarzyna Weremko - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - Partnera Funduszu Grantowego oraz Dominika Przybył -  przedstawicielka Grupy ERGO Hestia SA - Partnera Funduszu Grantowego.

 

Każdy z projektów otrzyma również wsparcie doradcze w ramach Akceleratora Innowacji Międzysektorowych. Dotychczas, FIR UPF zapewniła swoim beneficjentom 120 godzin szkoleniowych i 560 godzin konsultacji. “Do tej pory przekazaliśmy ponad pół miliona złotych na realizację pomorskich innowacji międzysektorowych, które wpływają na realną zmianę społeczną na Pomorzu” podkreśla przedstawicielka jednego z partnerów strategicznych fundacji - Patrycja Zbytniewska, koordynator ds. projektów społecznych LPP SA. „W dotychczasowej działalności Funduszu wsparliśmy finansowo i merytorycznie 30 partnerstw realizowanych w modelu biznes, NGO i sektor publiczny. Dziś dołączają do nas kolejne cztery. Mamy nadzieję, że okażą się innowacjami społecznymi na skalę Polski i Europy” - dodaje Magdalena Rzeszotalska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej i CSR/ESG Polpharma SA. “Każdy z projektów ma swoje korzenie w województwie pomorskim, a duża część, jak np. Browar Spółdzielczy, Tczewscy Kurierzy Rowerowi, sklep charytatywny LukLuk, Kobiety Wędrowne, spółdzielnia socjalna Zeroban czy kawiarnia Caffe Aktywni, to innowatorzy na skalę Polski. To pokazuje jak wielki potencjał mają mieszkańcy Pomorza” - mówi Katarzyna Weremko, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

Podczas Forum odbyły się również sesje dobrych praktyk związanych z działaniami na rzecz klimatu, edukacji włączającej, partnerstw międzysektorowych, odpowiedzialnego biznesu, różnorodności. O biznesie dobrym dla planety, przygotowaniu się do zmian klimatu i niemarnowaniu żywności opowiedzieli Krzysztof Rzyman - dziennikarz i założyciel Cafe STOR, Katarzyna Glanc-Tarczewska, ARP SA, Kamil Wyszkowski, dyrektor generalny UN Global Compact Network Poland, Michał Chabel z Banku Żywności w Gdańsku. Zagadnienie finansowania zrównoważonych inwestycji, a także kwestię rewolucji w raportowaniu społecznym i siłę transparentnej marki omówiły: Magdalena Głogowska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE NCBR, Liliana Anam z CSRinfo i Jolanta Sitarz-Wójcicka z Patagonia. Podczas wydarzenia poruszono również tematy budowania społeczności wokół ważnych celów, owocnych relacji w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami oraz Koalicji 5 Frakcji. Dobrymi praktykami podzielili się - Agnieszka Płoska, Daria Uljanicka - członkini Zarządu Fundacji Integralia, Małgorzata Greszta z CSR Consulting i Michał Mikołajczyk z REKOPOL. Nie obyło się także bez zagadnienia różnorodności w biznesie i edukacji. O tym opowiedziały - Anna Miler z Inkubatora Starter, Magdalena Jabłonowska z LOTOS Petrobaltic S.A., Jadwiga Pisarska ze Zwolnionych z Teorii i Monika Miłowska z Culture Lab. Ważnym blokiem tej części sesji było Forum Integracji i Migracji Miasta Gdańska - cykliczne wydarzenie w zakresie włączania osób z doświadczeniem migracji w społeczność Gdańska. Tym razem rozmawialiśmy o edukacji.

 

W trakcie debat odbywały się również Targi Online, podczas których uczestnicy mogli wziąć udział w grywalizacji przygotowanej specjalnie przez firmę Grywit Anna Jankowiak, partnera konferencji. Nagrodą główną grywalizacji był voucher na turnus zdrowotny ufundowany przez Ośrodek Medycyny Naturalnej Nowy Jantar. Podczas Targów Online goście zapoznali się z ofertą pomorskich przedsiębiorstw ekonomii społecznej oraz partnerów przedsięwzięcia.

 

Wielką niespodzianką dla zespołu organizacyjnego FIR był, przekazany przez pomorskie stowarzyszenia pracodawców, tort z okazji 10-lecia FIR. „Dziękujemy uczestnikom jubileuszu i partnerom FIR za cudowną atmosferę, inspirujące dyskusje, życzliwość i dobry klimat do zmian ” – dodaje Monika Hinc.

 

„Spotkanie poprowadziły Dorota Sobieniecka, dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu  oraz Małgorzata Wokacz - Zaborowska, dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku. Serdecznie Paniom dziękujemy” – dodaje Prezeska FIR UPF.

 

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska oraz ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

FB: https://www.facebook.com/upfoundation

www.forumrozwoju.org.pl

 

Link do filmu o działalności Fundacji: https://www.youtube.com/watch?v=8kAa8t1foM8

 

Organizator: Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION

Współorganizator:  RUBY & BLUE. Non profit.

Patron honorowy: Marszałek Woj. Pomorskiego

Patroni merytoryczni: 

 • Global Compact Network Poland

 • Kampania 17 celów

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerzy Strategiczni:

Partnerzy wspierający: 

Partnerzy:

 • Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza 

 • Pracodawcy Pomorza

 • Pomorski Związek Pracodawców Lewiatan 

 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

 • Gdański Klub Biznesu 

 • Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

 • Kaszubski Związek Pracodawców 

 • PeRspective CSR 

 • 2pi Media

 • Polski Instytut Etyki

 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 • Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych Integralia

 • Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot

 • Inkubator Starter

 • Ośrodek Medycyny Naturalnej Nowy Jantar

 • Grywit Anna Jankowiak

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 • CSR Consulting

 • Patagonia

 • Rekopol

 • GOOD SPACE coworking

 • CSRinfo

 • Eso Audit

 • Sowińska Rekomendowane Relacje

 • Cafe STOR

 • Fundacja RC

 • Młodzieżowy Strajk Klimatyczny - Trójmiasto

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota

 • Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Debrzno

 • Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

 • Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Słupsk

 • Bank Żywności w Trójmieście

 • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

 • Zwolnieni z teorii

Patroni medialni:

 • Express Biznesu

 • odpowiedzialnybiznes.pl

 • brand24.pl

 • trojmiasto.pl