forum_inicjowania_rozwoju-01.png

   

                     

                           

 

NOWA FORMUŁA
Przenosimy naszą przestrzeń inspiracji i współpracy do świata online. W związku z tym, staraliśmy się zaprojektować ją tak, aby Forum było ważnym momentem w kalendarzu i harmonogramie dnia każdego z uczestników, ale jednocześnie aby jego agenda nie skupiła nas przy komputerach na zbyt długi czas. Każdy z nas mierzy się obecnie z wyzwaniem “chodź na Zooma”. Chcemy uszanować możliwości i potrzeby wszystkich uczestników.

 

GLOBALNE WYZWANIA, LOKALNE INICJATYWY - CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Jednocześnie, unikatowość tegorocznego spotkania wynika ze specyfiki dyskusji, w której mieszać się będą, nie bez kozery, wyzwania globalne wyrażone w nawiązaniach do Agendy 2030 dla biznesu i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ale jednocześnie powiązane z nimi ściśle wyzwania lokalne, w tym w szczególności te dotykające ostatnich miesięcy i dni.  

 

PARTNERSTWO 

Forum ma dać nam wszystkich - nowe kontakty do wspólnych inicjatyw, inspiracje, a przede wszystkim ma pozwolić odpowiedzieć na pytanie JAK? BYĆ i działać RAZEM. Celem, jaki przede wszystkim realizuje Forum Inicjowania Rozwoju jest Cel 17 Partnerstwa na rzecz celów. Współpraca międzysektorowa może pozwolić znajdować odpowiedzi na wiele trudnych pytań. 

 

Do zobaczenia na Forum,
Rada Programowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 FIR_agenda.png
logotypy.png

Sprawdź jak było i dołącz do nas w tym roku