8 FIR za nami! Relacja video: 


Podzielmy się doświadczeniami. Nawiążmy nowe kontakty. Nauczmy się nowych umiejętności.

Forum jest największą na Pomorzu konferencją dotyczącą budowania partnerstw międzysektorowych na rzecz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu i  zrównoważonego rozwoju.

 

Tegoroczna konferencja będzie ponownie pomorskim wkładem w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (http://www.un.org.pl) dla organizacji i społeczności na terenie naszego Regionu.

CEL 10 - mniej nierówności

CEL 5 - równość płci

CEL 11 - zrównoważone miasta i społeczności

CEL 13 - działania w dziedzinie klimatu.

REJESTRACJA NA WYDARZENIE

 

https://fir2019.konfeo.com

Czekamy na Wasze zgłoszenia do 25 października  (zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia rejestracji w sytuacji wykorzystania wszystkich miejsc). Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZASADY UCZESTNICTWA

Wydarzenie jest bezpłatne, ale podczas rejestracji jest wymagane uiszczenie kaucji w wysokości 30 zł, która PODLEGA ZWROTOWI w terminie 14 dni od zakończenia Forum. Warunkiem zwrotu kaucji jest udział w wydarzeniu potwierdzony złożeniem podpisu na liście obecności. W przypadku kiedy osoba zarejestrowana nie weźmie udziału w Forum, kaucja NIE PODLEGA ZWROTOWI.

 

Osoba zarejestrowana może zrezygnować z udziału w Forum do 25 października 2019. Warunkiem uwzględnienia rezygnacji i zwrotu wpłaconej kaucji jest przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@upfoundation.pl. Wpłacona kaucja, stanowiąca zabezpieczenie uczestnictwa
w wydarzeniu, ze względu na zwrotny charakter nie będzie dokumentowana fakturą.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Forum Inicjowania Rozwoju znajdują się w Regulaminie uczestnictwa.

 

REGULAMIN DO POBRANIA:

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation

ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk

biuro@upfoundation.pl, 

NIP: 9571059793, KRS 0000393420; REGON 221509149

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now