top of page
FIR_zaproszenie_2021-08.jpg

Forum Integracji i Migracji to spotkanie środowiska NGO, edukacji, samorządu działającego na rzecz integracji różnorodnych grup w Gdańsku.

ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ!
https://hopin.com/events/x-forum-inicjowania-rozwoju-klimat-do-zmiany-planeta-partnerstwo-przywodztwo

 

 

 

 

 

 

Program:
 

1) Otwarcie - Monika Chabior - Prezydentka Miasta Gdańska

2) "O zderzeniu z nową rzeczywistością" - miniwykład - Paulina Pawlicka, Uniwersytet Gdański

 

3) "Szkoła, wspólnota integracja" - debata:
- Waja Jabłonowska - Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
- Natalia Kovalishyna - Asystentka Międzykulturowa
- Justyna Krupadziorow - niezależna ekspertka w dziedzinie integracji
- Aleksandra Musielak - Szkoła Morska, Educational Challenge
- Aleksandra Mońko - Brave Kids
- Agata Ciesielska, ekspertka w zakresie design thinking

 

  • Wydarzenie online, dedykowane w szczególności dyrektorom/kom, nauczycielom/kom, edukatorom/kom, samorządowcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych z Gdańska oraz całego regionu.
     

  • Chcemy aby to spotkanie dało przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie integracji imigrantów i wspierania rozwoju kompetencji międzykulturowych gdańskiej społeczności. To także okazja do podzielenia się dobrymi praktykami.
     

  • Podczas Forum zaprezentujemy efekty warsztatów, w których uczestniczyli w tym roku przedstawiciele gdańskich szkół, instytucji i organizacji.
     

  • Forum będzie tłumaczone na język:

       - angielski
       - rosyjski


Warto być z nami!

Forum jest częścią 10 Forum Inicjowania Rozwoju. Zapraszamy do uczestnictwa w całym wydarzeniu 

ENGLISH:

Forum on Integration and Migration is an online gathering that integrates not only NGOs, but also education representatives and local government units that act on behalf of diversified groups in the local community in Gdańsk.

MAKE SURE YOU REGISTER NOW!
https://hopin.com/events/x-forum-inicjowania-rozwoju-klimat-do-zmiany-planeta-partnerstwo-przywodztwo

AGENDA:
 

1) Opening - Monika Chabior - the Vice Mayor of Gdańsk
 

2) "The impact of the new normal/new reality" - short lecture by Paulina Pawlicka, University of Gdańsk
 

3) School, community, integration" - debate:
- Waja Jabłonowska - Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
- Natalia Kovalishyna - Multicultural Assistant
- Justyna Krupadziorow - an independent expert on integration
- Aleksandra Musielak - Maritime School, Educational Challenge
- Aleksandra Mońko - Brave Kids
- Agata Ciesielska - Design Thinking expert

 

It’s an online event dedicated especially for headmasters, educators, members of the local government, representatives of non-governmental organisations from Gdańsk and the whole region.

 

We really want this session to create a supportive environment for sharing our knowledge and experiences when it comes to immigrant integration and strengthen multicultural competency development in Gdańsk’s community. Also, it’s a great opportunity for interchanging good practises.

 

Throughout the event, we will present the outcomes of workshops attended by the representatives of Gdańsk’s schools, institutions and organizations.
 

Forum will be translated into:

       - English
       - Russian

 

We strongly encourage you to register now!

Forum is an intrinsic part of the 10th Forum Inicjowania Rozwoju. We invite you to participate in the entire initiative.

Forum Integracji i Migracji_2021.jpg
bottom of page