top of page

Powiedziały publicznie, że chorują na depresję: Ewa Urtnowska, Małgorzata Stasiak, Kinga Achruk, Marta Mazurkiewicz – to był pierwszy krok i najważniejszy krok w działalności szczypiornistek. W ten sposób zainicjowały projekt "Depresja – gramy w to" w mediach społecznościowych, a po ogromnym odzewie środowiska sportowego postanowiły działać na większą skalę. Zaprosiły do współpracy koleżankę z parkietu, a obecnie psycholog Agnieszkę Białek. Wspólnie podjęły decyzję, że swoją misję niesienia pomocy innym i wprowadzania zmian, które umocnią pozycję polskiego sportu, mogą realizować jedynie jako Fundacja.

Dzięki projektowi damy szansę młodym sportowcom rozwijać się na zdrowych zasadach, w oparciu o ich potrzeby, możliwości oraz ograniczenia.
Nasz autorski trening głowy:
odpowiada na potrzeby młodych sportowców, rozwija samoświadomość dzieci i młodzieży; buduje relacje w grupie; jest najlepszą profilaktyką depresji i kryzysów psychicznych; uczy młode osoby czym jest zdrowie psychiczne i jak o nie dbać; wyposaża w umiejętności radzenia sobie z kryzysem psychicznym; uczy pomagać kiedy ktoś z otoczenia jest w potrzebie; pomaga rozpoznać silne i słabe strony
Projekt, w pierwszej jego fazie, jest prowadzony w Trójmieście, dokładnie z czterema grupami młodych zawodników z ZSO nr 2 w Gdańsku.
Cykl warsztatów mentalnych jest realizowany ze środków Funduszu Grantowego FIR. W przyszłości Fundacja planuje realizację projektu w całym kraju.

Partnerami projektu są:

- ZSO nr 2 im. Stefana Banacha w Gdańsku,

- Las Oblas Kinga Achruk.

https://grajzglowa.pl

sportowadepresja@gmail.com

bottom of page