top of page

Brzostek Top Team reprezentują ludzie, których pasją jest walka. Walczymy o marzenia, zarówno swoje, jak i młodych sportowców. Jesteśmy tam, gdzie potrzebują nas najbardziej. Od wielu lat czynnie angażujemy się w aktywizacje młodych ludzi.

Głównym celem inicjatywy pn. „Kuźnia Niebieskich Talentów” jest utworzenie trwałego partnerstwa międzysektorowego na rzecz opracowania i wdrożenia modelowej innowacji społeczno-pedagogicznej, kompletnej i gotowej do wdrożenia przez interesariuszy i podmioty sektora pozarządowego, zarówno w województwie pomorskim jak i całym kraju. Model innowacji społeczno-pedagogicznej pn. „Kuźnia Niebieskich Talentów” ma za zadanie wywrzeć trwałe zmiany w środowisku lokalnym i sektorze biznesowym, publicznym i pozarządowym poprzez wzbudzenie realnej zmiany w podejściu do terapeutycznego wykorzystania sportu wśród dzieci o rosnących potrzebach społecznych.

Kuźnia Niebieskich Talentów” to gotowy scenariusz pracy z dziećmi o wyjątkowych potrzebach , którego głównym nurtem jest zaangażowanie działań sportowych w pracę terapeutyczną oraz nawiązywanie trwałej więzi z dzieckiem, pomoc w wyrażaniu własnego Ja i wzbudzenie ekspresji emocjonalnej, dość często stłumionej przez zaburzenia.

 

Partnerami projektu są:

- Uniwersytet Gdański,

- INZON ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

http://www.brzostektopteam.com/

stowarzyszenie.brzostektopteam@gmail.com

bottom of page