Kuźnia Liderek i Liderów baner www.png

Zakończyliśmy rekrutację do 5 edycji kursu Kuźnia Liderek i Liderów gdańskich NGO!
KOLEJNA EDYCJA RUSZY POD KONIEC 2022 ROKU!

Kuźnia to cykl bezpłatnych, grupowych warsztatów dla 12 liderek i liderów gdańskich organizacji pozarządowych. Każdy warsztat prowadzony jest przez ekspertów- praktyków w danych dziedzinach. Celem Kuźni jest budowanie i wzmacnianie osób zarządzających organizacjami społecznymi i wspólne budowanie odpowiedzialnych społecznie i świadomych swoich celów organizacji pozarządowych, potrafiących wykorzystywać dostępne narzędzia i możliwości do swojej codziennej pracy.

W programie:

  • jak stawać się autentycznym liderem,

  • jak wspierać różnorodność w organizacji,

  • jak nie zgubić się w prawnych aspektach NGO,

  • jak wprowadzać strategię CSR,

  • jak dążyć do work- life balance,

  • jak pozyskiwać środki, prowadzić i rozliczać projekty,

  • jak komunikować się na zewnątrz i wewnątrz organizacji

i wiele więcej...

DLA KOGO JEST KUŹNIA?

Projekt jest skierowany do osób działających na rzecz Miasta Gdańska- działaczy społecznych z organizacji pozarządowych, a także do osób, które nie są zrzeszone, ale planują otworzyć organizację.

PLAN ZAJĘĆ

Spotkania w piątki od godziny 17:00 do 20:00 i w soboty od 10:00 do 16:00, co drugi tydzień z przerwą wakacyjną. 

Łącznie zaplanowano 14 spotkań.

semestr I: maj- czerwiec 2022

20 maja (piątek) POZNAJMY SIĘ! potrzeby & oczekiwania

28 maja (sobota) Projektowanie usług społecznych

10 czerwca (piątek) Liderstwo włączające- jak budować kulturę angażowania zespołu

11 czerwca (sobota) Zarządzanie różnorodnością i dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

24 czerwca (piątek) Autentyczność lidera/ liderki

25 czerwca (sobota) Rola lidera/ liderki w budowaniu silnej organizacji

semestr II: wrzesień- październik 2022

9 września (piątek) Alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania

10 września (sobota) Jak pisać, koordynować i rozliczać projekty

23 września (piątek) Koncepcja zrównoważonego rozwoju- 17 celów

24 września (sobota) O obowiązkach, prawie i możliwościach NGO

7 października (piątek) Branding w praktyce

8 października (sobota) Komunikacja marketingowa i wizerunek NGO

21 października (piątek) Rola CSR w działaniach NGO i partnerstwa międzysektorowe

22 października (sobota) Moja odpowiedzialna NGO- podsumowanie kursu

MIEJSCE

Budynek ECS, piętro 3, sala 3.36, Plac Solidarności 1, Gdańsk

w przestrzeni udostępnionej przez Solidarność Codziennie


Udział jest bezpłatny!

Projekt dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

Śledź nas na FB: UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju

CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU

ul. Małachowskiego 8/2, Gdańsk Wrzeszcz

email: kontakt@upfoundation.pl

tel:  667947662