UWAGA!

TRWA REKRUTACJA DO DRUGIEJ EDYCJI KUŹNI LIDERÓW GDAŃSKICH NGO.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 24.05.19. ZAPRASZAMY! 

Serdecznie zapraszamy gdańskie aktywistki i aktywistów do wzięcia udziału w drugiej edycji Gdańskiej Kuźni Liderów NGO.  

Jest to cykl praktycznych, bezpłatnych warsztatów dla 12 liderek i liderów organizacji pozarządowych, realizowany od czerwca do listopada 2019 roku, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska.

 

Celem Kuźni Liderów jest wspólne budowanie odpowiedzialnych społecznie i świadomych swoich celów organizacji pozarządowych, potrafiących wykorzystywać dostępne narzędzia i możliwości do swojej codziennej pracy.

Chcemy wzmacniać budowanie współpracy i zmniejszać dystans międzysektorowy dzięki wsparciu komunikacji pomiędzy sektorami, w której liderzy NGO czerpią od innych, ale są także mentorami wzajemnie dla siebie.

 

Przez poszczególne spotkania uczestnicy zdobędą wiedzę, wymienią się doświadczeniami, zintegrują ze sobą, budując odpowiedzialną "idealną-nieidealną" organizację.

Zajęcia podzielone są na dwa bloki:

 

Blok 1: POSTAWA (umiejętności miękkie)

Czerwiec 2019

Poruszymy m.in. takie zagadnienia jak: odważnie prowadzić organizację, pracować i komunikować się z zespołem, prowadzić zrównoważone działania wewnątrz organizacji (np. zgodne z nurtem zero waste, opartym na zasobach otoczenia, itd), być jednocześnie autentycznym i w zgodzie  ze samym sobą.

 

Blok 2: PROFESJONALIZACJA (umiejętności twarde)

Wrzesień – listopad 2019

Damy uczestnikom konkretnych narzędzia niezbędne do kompleksowego prowadzenia NGO. Nie zabraknie więc elementów prawnych, dotyczących budowania relacji z otoczeniem ( i tego jak to robić dobrze), komunikacji, czy możliwości dywersyfikowania źródeł finansowania w alternatywie do środków publicznych.

 

Istotnym elementem kursu jest obecność uczestników na wszystkich lub większości spotkań, ponieważ zakończy się on prezentacją przez nich indywidualnych projektów. Pokażą one, co Kuźnia zmieniła w ich organizacjach, czego się dowiedzieli czy jak wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce.

Wszystkie spotkania będą realizowane w piątki od godziny 16:30 do 20:00 i w soboty od 10:00 do 16:00, średnio co drugi tydzień z przerwą wakacyjną.

 

Warunki uczestnictwa:

  • Udział w Kuźni Liderów Gdańskich NGO jest bezpłatny.

  • Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie do nas formularza zgłoszeniowego do 24 maja 2019 roku. 

  • Liczba jest miejsc ograniczona, dlatego prosimy nie zwlekać z wypełnieniem formularza.

  • Projekt jest kierowany do organizacji pozarządowych działających na rzecz Miasta Gdańska.

  • Zakładamy możliwość odbycia dodatkowych rozmów lub pytań drogą elektroniczną. Preferowane będą osoby, które zadeklarują udział w całym cyklu szkoleniowym.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu: koordynator@upfoundation.pl lub 664-899-125.

Program zajęć

(W wyjątkowych sytuacjach zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu warsztatu. O zmianie będziemy informować uczestników wcześniej)

WARSZTAT 1 

Organizacja naszych marzeń -Wprowadzenie

i networking do Kuźni Liderów- Założenia Kuźni Liderów w oparciu o potrzeby i oczekiwania uczestników (Natalia Siuda-Piotrowska)

07/06/19

WARSZTAT 2

 Autentyczność lidera w oparciu o metodę "Points of You" (Joanna Szeluga)

08/06/19

WARSZTAT 3

ZESPÓŁ i KOMUNIKACJA Komunikacja interpersonalna i asertywność - budowanie silnych zespołów (Renata Czajkowska, Monika Reszko)

14-15/06/19

WARSZTAT 4

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA NGO - zrównoważony rozwój organizacji (Monika Hinc)

28/06/19

WARSZTAT 5

Rola lidera w budowaniu silnej NGO - odwaga do wprowadzania zmian

29/06/19

WARSZTAT 6

Czasem trzeba zejść na ziemię... czyli o obowiązkach, prawie, możliwościach NGO (Jakub Szlachetko)

13/09/19

WARSZTAT 7

STRATEGIA NGO - wprowadzanie zmian w NGO
w oparciu o design thinking (Agnieszka Mróz)

14/09/19

WARSZTAT 8

INTERSARIUSZE NGO - czyli z kim współpracujemy, dla kogo działamy, jak robić to dobrze (Aleksandra Kalita)

27/09/19

WARSZTAT 9

Komunikacja działań społecznych - narzędzia dla organizacji (Filip Jędruch)

28/09/19

WARSZTAT 10

FINANSE NGO - dywersyfikacja źródeł - środki publiczne, działalność gospodarcza, środki prywatne (Agnieszka Dejna)

11/10/19

WARSZTAT 11

CSR i współpraca organizacji pozarządowej z biznesem (Jowita Twardowska)

12/10/19

WARSZTAT 12

WIZERUNEK NGO - jak skutecznie komunikować swoje działania, dlaczego jest to ważne.

25/10/19

WARSZTAT 13

Fundraising, crowdfunding - narzędzia pozyskiwanie środków na działalność NGO (Anna Jędrzejewska, Agnieszka Płoska)

26/10/19

WARSZTAT 14

MOJA ODOWIEDZIALNA NGO - projekty uczestników, zakończenie kursu

16/11/19

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation

ul. Jaśkowa Dolina 9/4, 80-252 Gdańsk

biuro@upfoundation.pl, 

NIP: 9571059793, KRS 0000393420; REGON 221509149

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now