top of page

NASZA MISJA

Fundacja Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" działa od 2011 roku na rzecz upowszechniania współpracy międzysektorowej oraz społecznej odpowiedzialności  (Corporate Social Responsibility - CSR) i zrównoważonego rozwoju na Pomorzu.

Misją Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju lokalnego przy wykorzystaniu potencjału płynącego ze współpracy międzysektorowej biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych.

Fundacja powstała z inicjatywy liderów wywodzących się z różnych sektorów, osób dostrzegających potrzebę zmian społeczno-gospodarczych na Pomorzu. ​

Promujemy znaczenie odpowiedzielności społecznej
w działaniach oranizacji i firm. Pomagamy budować
i wdrażać strategie i działania CSR. Wiemy, jak to robić skutecznie. 

Promujemy najlepsze praktyki CSR, wspieramy rozwój lokalny, integrujemy środowisko biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu. 

 

bottom of page