top of page
wolo.png

OFERTA WOLONTARIACKA

Zapraszamy do współpracy przy organizacji 6 edycji Kuźni Liderek i Liderów gdańskich NGO!

Kuźnia to cykl bezpłatnych, grupowych warsztatów dla 12 liderek i liderów gdańskich organizacji pozarządowych. Każdy warsztat prowadzony jest przez ekspertów- praktyków w danych dziedzinach. Celem Kuźni jest budowanie i wzmacnianie osób zarządzających organizacjami społecznymi i wspólne budowanie odpowiedzialnych społecznie i świadomych swoich celów organizacji pozarządowych, potrafiących wykorzystywać dostępne narzędzia i możliwości do swojej codziennej pracy

Zadaniem wolontariusza będzie współpraca przy organizacji kursu, w tym:

- obecność w ECS w dniu warsztatów i reagowanie na potrzeby uczestników i trenerów, 
- dbanie o dobrą atmosferę,
- przygotowanie poczęstunku dla uczestników,
- zachowanie porządku w miejscu warsztatów,
- robienie zdjęć,
- kontakt z opiekunem wolontariusza wyznaczonym przez fundację UP Foundation.


A co w zamian:

Wolontariusz może brać udział w warsztatach, jako wolny słuchacz. Dzięki temu ma okazję do:

- podniesienia swoich kompetencji liderskich, 

- poznania ludzi ze środowiska gdańskich organizacji pozarządowych,

- czerpania dobrych praktyk od trenerów z różnych branż,

- zdobycia doświadczenia przy organizacji warsztatów.

Jeśli potrzebujesz, wystawimy zaświadczenie o wolontariacie.

PROGRAM

Spotkania w piątki od godziny 17:00 do 20:00 i w soboty od 10:00 do 16:00, co drugi tydzień. Opiekun grupy (wolontariusz) przychodzi pół godziny wcześniej i wychodzi pół godziny później, żeby zadbać o przestrzeń i poczęstunek.

Wolontariusz może zaangażować się w wybrane warsztaty:

semestr II:

9 września (piątek) Alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania

10 września (sobota) Jak pisać, koordynować i rozliczać projekty

23 września (piątek) Koncepcja zrównoważonego rozwoju- 17 celów

24 września (sobota) O obowiązkach, prawie i możliwościach NGO

7 października (piątek) Branding w praktyce

8 października (sobota) Komunikacja marketingowa i wizerunek NGO

21 października (piątek) Rola CSR w działaniach NGO i partnerstwa międzysektorowe

22 października (sobota) Moja odpowiedzialna NGO- podsumowanie kursu

MIEJSCE

Budynek ECS, piętro 3, sala 3.36, Plac Solidarności 1, Gdańsk

w przestrzeni udostępnionej przez Solidarność Codziennie

Zgłoszenia i pytania prosimy wysyłać na maila: aneta.bozyczko@upfoundation.pl

Śledź nas na FB: UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju

CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU

ul. Małachowskiego 8/2, Gdańsk Wrzeszcz

email: kontakt@upfoundation.pl

tel:  667947662

bottom of page