top of page

TCZEWSCY KURIERZY ROWEROWI

To inicjatywa, w ramach której Fundacja Pokolenia założyła spółdzielnię kurierów rowerowych w Tczewie, która daje pracę 6 młodym osobom, narażonym na wykluczenie społeczne. Na czym polega? Na rozwożeniu przesyłek, listów, czasem posiłków na rowerach w obrębie Miasta Tczewa.

Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami: Urzędem Miasta w Tczewie, Centrum Leczenia Uzależnień i firmą Skills Garden.  Miastu projekt umożliwia realizację ważnych polityk miejskich – zrównoważonego transportu oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta - jednym z filarów tego procesu jest rewitalizacja gospodarcza oparta o przedsiębiorczość społeczną . Dla Centrum Leczenia Uzależnień Zapowiednik odpowiedzialne miejsca pracy to nadanie trwałości procesowi leczenia z uzależnienia. SkillsGarden wzbogaciło swoje doświadczenia we wspieraniu start-up-ów o proces tworzenia przedsiębiorstwa społecznego.
Tczewscy Kurierzy Rowerowi to zielona innowacja społeczna łącząca zdrowy tryb życia i ekologiczny sposób pracy z oszczędnością czasu w przekazywaniu przesyłek w Tczewie z wykorzystaniem roweru, a przede wszystkim dająca poczucie sensu i godności osobom, które znalazły w niej zatrudnienie. Trudności? Realizatorzy mówią, że było świetnie. Wyzwaniem na pewno jest planowana cyfryzacja przedsiębiorstwa i przepisy, które nie zawsze są jasne. Tczewscy Kurierzy działają, rozwijają się i zapraszają do współpracy!

Kontakt: e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl tel: 58 352 45 46

bottom of page