top of page

WARSZTAT GASTRONOMICZNY
W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W LĘBORKU

Lider: Stowarzyszenie EDUQ
 

Partnerzy: Farm Frites, Miasto Lębork
 

Warsztat gastronomiczny jest częścią Centrum Integracji Społecznej w Lęborku, które założyło Stowarzyszenie EDUQ. Jego utworzenie przyczyniło się do aktywizacji społecznej i zawodowej 25 osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia. Warsztat gastronomiczny przyucza  do pracy w gastronomii, a jednocześnie dzięki grupom wsparcia i zajęciom terapeutycznym pomaga rozwiązywać problemy rodzinne i osobiste osób, które biorą udział w warsztatach i podnosić ich motywację do poprawy własnego życia. Rola partnerów to przede wszystkim użyczenie lokalu przez Miasto Lębork i wsparcie finansowe oraz wsparcie merytoryczne w zakresie organizacji warsztatu przez firmę Farm Frtites.

Warsztat został otwarty jesienią 2017 roku, a po niespełna roku jego funkcjonowania można stwierdzić, że udaje mu się pozyskiwać coraz więcej zleceń na usługi cateringowe pozwalających na jego rozwój oraz wzmacniających jego pracowników, którzy z powodzeniem znajdują zatrudnienie na rynku pracy. Dużym wyzwaniem dla organizatorów projektu był koszt i przedłużający się czas remontu pomieszczeń, w których miał być realizowany warsztat. Na szczęście częściowo udało się go rozwiązać dzięki utworzeniu warsztatu remontowo – budowlanego.  Dzięki temu pomysłowi osoby bezdomne z noclegowni nabrały nowych umiejętności, odnalazły się w społeczności lokalnej oraz przyczyniły się do utworzenia warsztatu gastronomicznego.
 

Kontakt: email: biuro@cis.lebork.pl, tel.: 695 958 282

bottom of page