top of page
FORUM INICJOWANIA ROZWOJU - spotkanie biznesu, samorządu i NGO, CSR
"Forum to spotkanie międzysektorowe, które na Pomorzu odbywa się już 7 lat. To pomorska platforma inspiracji, dobrych praktyk, doskonalenia i rozwoju inicjatyw odpowiedzialnych społecznie."    

Monika Hinc, Inicjatorka Forum

CSR.WARTO(ści)! - spotkania networkingowe pasjonatów CSR
Spotkania mają na celu promowania idei zrównoważonego rozwoju
i odpowiedzialności społecznej biznesu. Łączymy liderów
i organizacje wokół wartościowych celów.

Monika Hinc, Pomysłodawczyni spotkań

FORA WSPÓŁPRACY LOKALNEJ - spotkania międzysektorowe 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me.
It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for youto tell a story and let your users know a little more about you.

Fora Współpracy Lokalnej to spotkania odbywające się od 2 lat w czterech subregionach Pomorza. Spotkania gromadzą lokalnych liderów biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych. Pozwalają na osiąganie wspólnych lokalnych celów społeczno-gospodarczych. 

Natalia Siuda-Piotrowska, Koordynator

KALENDARZ WYDARZEŃ

Zapraszamy!

Zapraszamy do informowania o Państwa inicjatywach. Informacja prosimy wysyłać na adres e-mail: koordynator@upfoundation.pl

bottom of page