Trwa realizacja projektu pt. Dialog i współpraca międzysektorowa motorem wdrażania zielonych innowacji w regionie. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein

i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Nasz cel to zbudowanie kultury współpracy i dialogu społecznego
w obszarze środowiska i ekologii między lokalnymi społecznościami oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 

2 (6).png

Realizację projektu planujemy we współpracy
6 gminami Pomorza. Powstanie 6 zespołów interdyscyplinarnych, w skład których wejdą reprezentanci urzędów gmin, lokalni aktywiści społeczni, biznes, organizacje społeczne oraz media. Zespołowo i przy pomocy ekspertów zaplanują
6 konkretnych rozwiązań w obszarze ochrony środowiska i klimatu. To szansa na wdrożenie zielonych innowacji w działaniach lokalnych poszczególnych gmin. Odbędzie się 6 Lokalnych For Współpracy, podczas których zaprezentujemy efekty prac zespołów. 

Wzmocnimy 20 liderek i liderów NGO w rozwoju ich działalności -  dla najbardziej zaangażowanych aktywistek i aktywistów społecznych mamy przygotowany program szkoleniowo-doradczy rozwijający ich kompetencje liderskie, organizacyjne, komunikacyjne i zarządcze.

4 (2).png
3 (1).png

Podsumowaniem całości będzie stworzenie unikalnego manuala - podręcznika, jak budować relacje w społecznościach lokalnych i rozwiązywać wyzwania społeczne. Ten model współpracy do budowania dialogu społecznego
i wdrażania zielonych innowacji jest dużą szansą, aby województwo pomorskie stało się inicjatorem wprowadzania zielonych innowacji w innych regionach całej Polski. 

Zapraszamy przedstawicieli samorządu lokalnego, organizacji pozarządowych,

lokalnej społeczności, biznesu i mediów!

Zgłoszenia do udziału przyjmowane są mailowo na adres kontakt@upfoundation.pl

Chcesz być na bieżąco? 

Obserwuj profil

Zielone Innowacje

Zapraszamy do kontaktu: 

Koordynatorka projektu: Aleksandra Wołodko, aleksandra.wolodko@upfoundation.pl, tel. 501693445

Specjalistka ds. współpracy: Justyna Kowalkowska, kontakt@upfoundation.pl, tel. 667947662

Specjalistka ds. komunikacji: Aneta Bożyczko, aneta.bozyczko@upfoundation.pl, tel. 502783732

belka patronaty AO 2.png